Skadad på gymmet: Har du rätt till ersättning?

Skadad på gymmet

Fitnesscentret är en bra plattform för att förbättra fysisk och mental hälsa. Många tränar varje vecka, och det är den upprepade påfrestningen på kroppen som bidrar till att bygga upp sig starkare.

Tyvärr kan träning leda till skador om du lyfter för tungt, eller om du inte får tillräckligt med vila mellan passen. Det är också möjligt att skador uppstår på grund av fel i den utrustning som används, eller att man överskattar sin egen fysiska kondition.

Efter att ha drabbats av en skada undrar många om de har rätt till ersättning från träningscentret. I den här artikeln kan du läsa mer om huruvida du har rätt till ersättning, och vilka andra möjligheter du har för att få skadan täckt.

Vad säger avtalet?

Avtalet på gymmet

Det kan finnas många anledningar till att du skadar dig på gymmet. Som regel får man räkna med mindre allvarliga skador som uppstår till följd av träning och aktivitet.

Om du till exempel får en belastningsskada för att du har sprungit mycket på löpbandet är detta något du får stå för själv. Detsamma gäller om du överskattar din egen kompetens, eller använder utrustningen på fel sätt.

Om du däremot kan bevisa att skadan beror på fel i till exempel underhållet av den utrustning du använder kan gymmet hållas ansvarigt för den skada du lidit.

Utgångspunkten för vad som gäller mellan dig och träningscentret är det avtal som följer av det kontrakt du skrev på när du blev medlem.
Detta avtal innehåller ofta klausuler som säger att utbildningscentret inte ansvarar för skador som uppstår, det vill säga de frånsäger sig ansvar för skador du får till följd av utbildningen. En sådan klausul kommer dock inte att hindra centret från att bli skadeståndsskyldigt på olaglig grund.

Anspråk på ersättning på olaglig grund

Skadeståndsskyldighet på icke verkställt objektiv grund kan uppstå om träningscentret medför en skaderisk som i stor utsträckning överstiger den risk man annars möter i det dagliga livet. Rättspraxis har sedan länge slagit fast att olika former av verksamhet i princip inte medför skadeståndsskyldighet för anordnaren.
Tanken har varit att den som deltar i en aktivitet har samtyckt till den skaderisk som verksamheten medför.

För att man ska bli skadeståndsskyldig på icke lagstadgad objektiv grund är det avgörande om risken är konstant, typisk och extraordinär. Man bedömer därför om risken på träningscentret, eller anläggningen på centret, är större än vad man generellt möter i vardagen.

Vidare ska det finnas ett orsakssamband mellan den skada du har drabbats av och den risk som gymmet har utsatt dig för. Slutligen ska skadan även ha medfört en ekonomisk skada.

Försäkring

Om du har drabbats av en skada efter träning på gymmet kan det vara bra att kolla om du har några försäkringar som kan täcka skadan. Försäkringsskydd är ett bra alternativ om ersättning inte är aktuell och om du är osäker på om du har ett försäkringsskydd kan du kontakta ditt försäkringsbolag.

Sammanfattningsvis

Sammantaget måste du därför räkna med att vara ansvarig för skador du får på gymmet så länge de orsakas av din användning av utrustningen. Om utrustningen är defekt, eller gymmet på annat sätt kan klandras för att ha orsakat skadan, kan du ha rätt till ersättning. Det kan vara bra att kontrollera om det i medlemsavtalet står något om ersättning eller annan ersättning för skador du kan drabbas av i samband med att du använder träningscentret. Många konflikter löses genom dialog, så det är inte säkert att du måste gå till domstol för att få din skada täckt.

Om du är osäker på om du kan kräva ersättning rekommenderar vi att du kontaktar en jurist som kan bedöma ditt ärende konkret. Advokaten kan också hjälpa dig att ställa ett krav mot gymmet om det visar sig att du kan ha rätt till ersättning.