BMI-kalkylator: Hur mycket ska jag väga för min längd?

BMI-kalkylator

Undrar du om du väger för mycket? Eller om du väger för lite?

Med vår BMI-kalkylator kan du enkelt räkna ut ditt nuvarande BMI. BMI-kalkylatorn kan ge dig en indikator på om du är överviktig, kraftigt överviktig, underviktig eller normalviktig!

Vad är BMI?

Det finns flera metoder du kan använda för att ta reda på om du är överviktig, underviktig eller normalviktig. BMI, som står för Body Mass Index, är en av dem och är också den officiella måttenheten.

Det är den metod som används av Världshälsoorganisationen (WHO). Också på svenska använder vi termen BMI.

Genom att räkna ut BMI får du en bra indikation på om du har normal vikt eller ej.

BMI-kalkylator : En enkel beräkning

Längre ner i artikeln kan du läsa mer om formeln för att beräkna BMI. Du behöver dock varken ta fram miniräknare eller penna och papper. Vi har gjort en BMI-kalkylator åt dig så att du enkelt kan mäta ditt kroppsmasseindex!

GetFitness BMI-kalkylator

Hur beräknas BMI?

När du vill räkna ut  BMI gör du det med följande formel: vikt (kg) / ( längd (m) x längd (m) ).

Det vill säga – först multiplicerar du längden i meter med varandra. Du delar sedan det resultatet med din vikt i kg.

Ett enkelt exempel

Om du väger 75 kilo och är 1,72 meter lång  ser uträkningen ut så här:

75 kg / (1,72 meter x 1,72 meter ) = 25,4.

Det här BMI-et talar alltså om att personen är lätt överviktig.

BMI-klassificering

Världshälsoorganisationen ger följande klassificering av BMI för vuxna, oavsett ålder och kön. De talar också om vilka sjukdomsrisker de olika nivåerna innebär.

Observera att BMI för barn har en annan uträkning!

Underviktig

Om BMI är lägre än eller lika med 18,4 anses du vara underviktig. Detta innebär liten risk för diabetes, men kan också innebära ökad risk för andra hälsoproblem. Om ditt BMI är under 18,4 bör du försöka gå upp lite i vikt.

Normalvikt

Ett BMI på mellan 18,5 – 24,9 räknas som normalvikt. Här har du en låg generell sjukdomsrisk, och de flesta borde försöka hålla sig inom det här intervallet.

Övervikt

Enligt BMI-uträkningen anses du vara överviktig om ditt BMI är mellan 25,0 – 29,9 . Detta kan bland annat leda till ökad risk för diabetes.

Fetma, grad 1

Ett BMI på mellan 30 – 34,9 klassas som fetma av grad 1. Detta kan innebära ökad risk för diabetes och generellt ökad dödlighet i samband med andra sjukdomar.

Fetma, grad 2

Om ditt BMI mäter mellan 35,0 – 39,9 hamnar du i fetmakategori grad 2 Detta innebär hög risk för hälsoproblem och ökad dödlighet.

Fetma, grad 3

Detta är den högsta BMI-klassningen. Om ditt BMI är 40,0 eller högre anses det som fetma av grad 3. Detta är mycket allvarlig fetma och innebär ytterligare höjda hälsorisker.

Är BMI ett bra mått på fetma?

hur mycket ska jag väga för min längd

 

Det är precis vad de lärde bråkar om. Något av det som kritikerna pekar på är att BMI-beräkningen inte tar hänsyn till muskelmassa eller benstruktur. Endast längd och vikt tas med i beräkningen. Fettprocent ignoreras helt.

Då vi vet att muskler väger mer än fett kan detta säga en del för den som är vältränad. Den som tränar fitness eller är kroppsbyggare kommer därför ses som överviktig, utan att överhuvudtaget ha för mycket kroppsfett.

Dessutom finns det personer med olika benstrukturer, där vissa har tyngre och mer kompakt benstomme. Detta får också BMI att bli högre än vad det i själva verket är!

Uträkningen baseras på längden och vikten för en genomsnittlig person över 20 år. Muskelmassa och benstruktur är också ett genomsnitt.

Förutom just detta kan nog BMI sägas vara en bra indikator på var du befinner dig på skalan vad gäller fetma. Den är gratis och enkel att använda jämfört med andra alternativ!

För- och nackdelar med BMI

Som så mycket annat finns det både för- och nackdelar med BMI-mätning. Fördelen är att du enkelt kan ta reda på ditt BMI. Därmed kan du få en indikering på om du bör göra några livsstilsförändringar.

Dessutom kan du se inom vilket intervall din idealvikt ligger så du har något att jobba mot.

Nackdelen är att inte alla kan använda metoden. Som nämnts ovan tar beräkningen inte hänsyn till muskelmassa och benuppbyggnad. Det innebär att en stor del av befolkningen inte kan dra nytta av en BMI-beräkning.

Kan inte användas på barn

En annan nackdel är att BMI inte kan användas för att räkna ut övervikt eller undervikt hos barn. Du bör vara över 18 och fullvuxen innan du räknar ut ditt BMI.

Detta innebär alltså att om en tonåring går in och använder en BMI-kalkylator kan resultatet bli missvisande.

Risker med högt BMI (övervikt) och för lågt BMI (undervikt)

Både för högt och för lågt BMI innebär hälsorisker. Och riskerna ökar ju längre ut i ytterligheterna man befinner sig. Därför bör du försöka komma så nära ett normalt BMI som möjligt!

Risker med för högt BMI

Att vara överviktig medför många hälsorisker. Ju mer överviktig du är, desto högre risk är det. Du löper bland annat högre risk att drabbas av diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck och stroke. Dessutom tillkommer en rad andra kroniska sjukdomar.

Man ser också en markant ökning av antalet cancerfall bland överviktiga!

Risker med för lågt BMI

Hos de med för lågt BMI ser man att en ökad risk för att utveckla benskörhet, undernäring och bristsjukdomar. Om ditt BMI är under 18,4 bör du därför försöka gå upp lite i vikt på sikt.

Din midja kan vara farlig för hälsan

Det är mycket farligare med bukfett än fett på rumpa och lår. Detta för att det här fettet även samlas kring våra inre organ och tarmar. Dessutom kan levern fyllas med alltför mycket fett.

Allt detta kan leda till sjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck och sömnapné. Man har sett att risken ökar när midjan överstiger 80 cm hos kvinnor och 94 cm hos män.

Om den däremot överstiger 88 för kvinnor och 102 för män blir risken för sjukdomar och hälsoproblem lika stora som för de med ett BMI på över 30 (fetma). Och det oavsett om du har ett BMI på under 30!

Kilder